Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 20€

Κάθε ονομαστική ΜΥ ΑBΟNUS Card είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρίας ΑΛΦΑ ΜΠΕΙΜΠΙ ΟΜΕΓΚΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο Alpha Baby Omega GP με έδρα το Ν. Αττικής (εφεξής «ΑΒΟ») και ο κάτοχος της δεν μπορεί να την μεταβιβάσει ή μεταπωλήσει σε άλλον υποψήφιο πελάτη.
Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του αποκλειστικά στο www.aboshop.gr και μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις της κάρτας μέσω του λογαριασμού χρήστη.
Η ΜΥ ΑBΟNUS Card είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική.
Μοναδική υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος, είναι να χρησιμοποιεί την ΜΥ ΑBΟNUS Card σε κάθε αγορά με σύνδεση στον λογαριασμό του.
Για την ενεργοποίηση του δικαιώματος εξαργύρωσης των ΑBΟNUS πόντων ο κάτοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον μια ηλεκτρονική αγορά σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της κάρτας, διαφορετικά η κάρτα ακυρώνεται.
Ο κάτοχος μπορεί να ενημερώνεται για τους ΑBΟNUS πόντους του μέσω του λογαριασμού χρήστη. Οι πόντοι πιστώνονται στην κάρτα άμεσα μόλις τεθεί η παραγγελία σε κατάσταση επεξεργασίας.
Με την εγγραφή ως ΜΥ ΑBΟNUS Card μέλος, συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά emails που αφορούν την ΑBΟNUS κάρτα σας.

ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο.
Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών, και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια νέα αγορά, οι κερδισμένοι πόντοι μηδενίζονται (ανεξάρτητα με το πόσοι έχουν συγκεντρωθεί). Η κάρτα αυτή όμως, εξακολουθεί να ισχύει καθώς παραμένει και λογίζεται ως καινούρια.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν γνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται κατά περιόδους από την Εταιρία.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης, του τηλεφώνου ή του e-mail που έχει δηλώσει. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκαιρα στην παλιά διεύθυνση.
Όλα τα ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος θα απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας και τηλεφωνικά στο 210-9923763.

0
Το καλάθι σας